SZKOLENIA BHP

Szkolenia BHP są niezbędne dla Ciebie i Twojej firmy. Każdy pracodawca – zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy – ma obowiązek przeszkolić pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przed dopuszczeniem go do pracy. Zarówno pracodawca jak i pracownicy muszą mieć świadomość zagrożeń, które mogą pojawić się podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Oferujemy przeprowadzenie następujących szkoleń BHP:

Szkolenie wstępne, zwane „instruktażem ogólnym” – przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających prace,

Szkolenie okresowe – szkolenie to odbywają:

– osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści

– pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji

– pracownicy administracyjno-biurowi (np. nauczyciele, pracownicy administracji publicznej) i inni niewymienieni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ośrodek szkoleniowy posiada wpis do ewidencji placówek oświaty pozaszkolnej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 101 uprawniający do prowadzenia kursów, seminariów i konferencji. Dysponujemy salą wykładową wyposażoną w sprzęt audiowizualny, umożliwiający prowadzenie spotkań o charakterze szkoleniowo-doradczym. Nasz zespół tworzą specjaliści z dziedziny bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz instruktorzy pierwszej pomocy przedmedycznej, pracujący w oparciu o kierunkowe wykształcenie i wciąż uzupełnianą wiedzę, poparte bogatym doświadczeniem zawodowym.Wszystkie szkolenia mogą być organizowane u klienta lub w siedzibie naszej firmy. Prowadzimy szkolenia z wykorzystaniem nowoczesnych prezentacji i sprzętu audiowizualnego.