NADZÓR P.POŻ

Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej i sprzętu gaśniczego

Szkolenia z zakresu p.poż organizowane zarówno w naszym Ośrodku jak również u Klienta

Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków i obiektów budowlanych

Przeglądy i analiza nieprawidłowości z zakresu przepisów ochrony p.poż.

Dobór i wyposażenie nadzorowanych obiektów w:
– instrukcje przeciwpożarowe
– wykazy telefonów alarmowych
– znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji
– znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p.poż.