KADRY I PŁACE

Profesjonalnie prowadzony dział kadr i płac to duża dogodność zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.
Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Oferujemy:

• Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników;
• Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego;
• Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;
• Prowadzenie akt osobowych;
• Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych;
• Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych;
• Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
• Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników;
• Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa;
• Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z ZUS czy Urzędu Skarbowego.