PIERWSZA POMOC

Program szkolenia opracowany jest w oparciu o aktualne wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji.
Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, przeznaczone są dla osób indywidualnych,
każdej grupy zawodowej oraz pracowników wyznaczonych w firmie/zakładzie do udzielania pierwszej pomocy
– zgodnie z art 209¹ § 1 pkt.2 Kodeksu Pracy.

Celem szkolenia z jest uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz wykonanie praktycznych umiejętności z zakresu
postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu.
Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora Europejskiej Rady Resuscytacji,
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów oraz wykonaniem ćwiczeń na fantomach szkoleniowych.