DORADZTWO BHP

Doradztwo i konsultacje w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

Pomoc pracodawcom w prawidłowym prowadzeniu spraw związanych ze stosunkiem pracy i akt osobowych pracowników

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej