BHP

Jednym z głównych a zarazem podstawowych celów naszej firmy jest wszechstronne wspieranie Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), prawnej ochrony pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Oparte jest ono na współpracy, na rzecz, której oferujemy własne doświadczenie zawodowe, profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie.

Zadbamy o wszelkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, szkoleniami bhp, oceną ryzyka zawodowego czy ochroną przeciwpożarową. Profesjonalne wsparcie specjalistów z naszej firmy gwarantuje Państwu rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych zadań, a także zabezpiecza Państwa jako pracodawców przed odpowiedzialnością za ewentualne naruszenia oraz koniecznością wypłaty odszkodowań z tego tytułu.

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie bezpieczeństwa pracy, w tym:

– szkolenia dla wszystkich grup zawodowych zakresie BHP,

– przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bhp,opracowanie wewnętrznych przepisów regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP,

– sporządzanie dokumentacji powypadkowej,

– sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy oraz rocznej
oceny stanu BHP, prowadzeniu rejestru czynników szkodliwych,opracowanie instrukcji bhp,

– współdziałanie w reprezentowaniu „Zleceniodawcy” przed Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

– sporządzanie oceny ryzyka zawodowego,

– doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp,

– sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem w zakładzie właściwego stanu bhp;

Jedną z form działalności biura jest obsługa firm w zakresie realizacji zadań służby bhp, w oparciu o stałe umowy. Nawiązanie takiej współpracy gwarantuje obniżenie kosztów, dzięki dostosowaniu usług do indywidualnych potrzeb Klienta.