BADANIA ŚRODOWISKOWE

Współpracujące z nami akredytowane laboratoria wykonują badania warunków środowiska pracy w zakresie pomiarów:

– poziomu hałasu
– stężenia pyłów
– stężenia substancji chemicznych
– natężenia oświetlenia miejsca pracy
– drgań mechanicznych