USŁUGI KSIĘGOWE

Oferujemy naszym Klientom kompleksowe usługi księgowe, rachunkowe, finansowe i zarządcze. Propozycja dla firm z różnych branż i o odmiennych formach działalności. Współpracujemy także z podmiotami, które rozliczają się na podstawie ryczałtów, KPiR czy karty podatkowej. Stawiamy na nowoczesne rozwiązania, optymalizujemy procesy obiegu danych, a także tworzymy dla naszych Klientów narzędzia pozwalające na osiągnięcie lepszej wydajności pracy i większej konkurencyjności na rynku.

Oferujemy:

•Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości;
•Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych;
•Prowadzenie rozliczeń na zasadach KPiR;
•Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT;
•Kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych;
•Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (miesięcznych oraz rocznych);
•Sprawozdawczość PFRON;
•Ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia;